Misiunea baptiştilor istorici

 

pasaj din cartea Old Landmarkism What Is It? de J. R. Graves

 

Traducere de Raul Enyedi

 

  1. Ca Baptişti, noi trebuie să luăm poziţie pentru autoritatea supremă a Noului Testament ca singura noastră normă suficientă pentru credinţă şi practică. Despre Noul Testament, şi doar despre acesta, spre deosebire de orice tradiţii omeneşti, trebuie să susţinem că include doctrina caracteristică a denominaţiei noastre – o doctrină pentru care suntem îndemnaţi să luptăm.

 

  1. Ca Baptişti, noi trebuie să luăm poziţie pentru rânduielile lui Cristos aşa cum le-a lăsat El urmaşilor Săi, identice ca număr, mod, ordine şi înţeles simbolic, neschimbate şi neschimbabile până va veni El.

 

  1. Ca Baptişti, noi suntem chemaţi să luăm poziţie pentru o biserică spirituală şi regenerată, şi să ne asigurăm ca nimeni să nu fie primit în Biserica lui Cristos sau acceptat la rânduielile sale fără să mărturisească o credinţă personală în Cristos şi fără să aducă dovezi credibile de pietate.

Motto-ul stindardului nostru este:

 

CRISTOS ÎNAINTEA BISERICII ŞI SÂNGELE ÎNAINTEA APEI

 

  1. Să protestăm şi să ne folosim întreaga influenţă împotriva recunoaşterii, de partea Baptiştilor, a societăţilor omeneşti ca biserici scripturale, prin afiliere ministerială ori ecleziastică, sau orice alianţă sau cooperare susceptibilă a fi interpretată, aparent sau logic, de membrii noştri sau ai lor sau de lume, ca recunoaştere a egalităţii lor ecleziastice sau ministeriale cu bisericile Baptiste.

 

  1. Să păstrăm şi să perpetuăm doctrina originii divine şi a sanctităţii Bisericilor lui Cristos şi continuitatea neîntreruptă a Împărăţiei lui Cristos „din zilele lui Ioan Botezătorul până acum”, conform cuvintelor exprese ale lui Cristos.

 

  1. Să păstrăm şi să perpetuăm prerogativele divine, inalienabile şi exclusive ale Bisericii Creştine – 1. Predicarea Evangheliei Fiului lui Dumnezeu; 2. Selectarea şi ordinarea propriilor slujitori; 3. Controlul absolut asupra rânduielilor ei.

 

  1. Să păstrăm şi să perpetuăm scopul original al botezului, şi validitatea şi recunoaşterea sa doar atunci când este administrat de o biserică scripturală.

 

  1. Să păstrăm şi să perpetuăm adevăratul scop şi simbolism al Cinei Domnului, ca rânduială a bisericii locale ce are un singur ţel – comemorarea morţii lui Cristos ca jertfă – şi nu ca rânduială denominaţională, sau ca un act expresiv al părtăşiei noastre personale sau Creştine, şi cu atât mai puţin ca semn al curtoaziei faţă de alţii.

 

  1. Să păstrăm şi să perpetuăm doctrina unei clase de slujitori calificaţi şi ordinaţi scriptural, pentru proclamarea Evangheliei şi administrarea rânduielilor, nu pe baza responsabilităţii proprii, ci pentru şi sub îndrumarea exclusivă a bisericilor locale.

 

  1. Să păstrăm şi să perpetuăm acea loialitate şi credincioşie primitivă faţă de adevăr, care nu se ferea să declare întreg sfatul lui Dumnezeu şi să îi înveţe pe oameni să păzească toate lucrurile pe care Cristos le-a poruncit a fi crezute şi ascultate.